Моят Имот
Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Моят Имот

ПУБЛИКУВАНЕТО на обяви в сайта Моят Имот e БЕЗПЛАТНО!

Сайта Моят Имот е собственост на частно лице Йозджан Асанов, който е уеб програмист направил и подържа този сайт.

Публикуването на обяви се извършва без предварителна регистрация, Моят Имот не изисква от потребителя предоставяне на негови лични данни. Освен ако той сам не пожелае да си остави: името, телефоният си номер, линк към профил в социална мрежа или уебсайт към обявата си за връзка с него. Електронната поща е задължителна за да получава информация от Моят Имот за състоянието на обявата публикувана с конкретната електронна поща и също така с тази електронна поща, потребителят ще може да обновява и подновява обявата публикувана с конкретната електронна поща.

Всеки потребител има възможност да публикува неограничен брой уникални обяви за продажба и отдаване под наем на недвижимо имущество в сайта Моят Имот, според условията, посочени по-долу:

 • 1. Всеки интернет потребител, публикувал обява за продажба или отдаване под наем на недвижим имот в сайта Моят Имот, СЕ СЪГЛАСЯВА съдържанието на обявата да бъде публикувано в www.moyatimot.com

 • 2. Сроковете за валидност на публикуваните обяви сe определят от самите автори но са ограничени до 90 дни, след изтичане на срока на валидност, потребителите имат възможност да подновят обявата си отново максимум до 90 дни.

 • 3. След успешно публикуване на обява от потребител страницата ще се презареди и отдолу ще излезе съобщение с функционалност само с един клик на мишката да копира номера на своята обява.

 • 4. Потребителят е длъжен да следи за валидността на обявата си но въпреки това ще получи уведомление на електронния адрес, който е посочил при публикуване на обявата, че обявата е изтекла.

 • 5. След изтичането на валидността на дадена обява, тя се съхранява в сървъра на сайта, по всяко едно време автора може да поднови своята обява, като я посети и въведе електронния адрес с който е публикувал обявата и посочи нова дата за валидност.

 • 6 Корекции по обяви се извършват само срещу заплащане. Заплащането се изчислява спрямо от вида и количеството на желаната от потребителя корекция.

 • 6.1 На потребителя може да му бъде отказано извършването на корекция по желаната от него обява.

 • 6.2 За да се извърши корекция на обява, потребителят публикувал обявата трябва да информира администратора на сайта чрез контактната форма, като посочи ID номер на обявата и задължително електронен адрес за обратна връзка с потребителя.

 • 7. Администраторът на сайта одобрява обявите по собствена преценка и без предизвестие има право да изтрие обява, ако установи, че то не отговаря на законовите разпоредби на Република България или на условията на сайта Моят Имот.

 • 7.1 Обяви със съдържание, което не отговаря на тематиката на сайта, то било описание, заглавие, снимки и в прочие, ще биват незабавно изтривани от Администратора на сайта.

 • 7.2. Ако има съмнения за несъответствие в публикуваните данни за имот, предлаган за продажба или отдаване под наем (например име на собственик, телефонен номер за контакт, принадлежащ на лице, без отношение към публикуваната обява и др.), или публикуване на обява за продажба или отдаване под наем на имот от трето лице/фирма, без съгласието на собственика, дадената обява ще бъде премахната от Администратора.

 • 7.3. Дублирани обяви ще се изтриват без предизвестие.

 • 7.4. Обяви без посочен електронен адрес ще биват изтривани без предопреждение от Администратора на сайта.

 • 7.5. При качени снимки с лошо качество обявата ще бъде изтрита от Администратора, освен ако към обявата не е посочен електронен адрес на който да бъде информиран потребителя за състоянието на снимките и да се даде възможност на потребителя в рамките на 48 часа да изпрати други снимки с добро или по високо качество. До изтичане на тези 48 часа обявата ще изчаква одобрението от Администратора, след изтичането им Администратора ще изтрие обявата без предопреждение.

 • 8. Забранява се прикачването на файлове (документи, снимки, скици, нотариални актове и др.) съдържащи лични данни. При констатиране на подобно нарушение обявата ще бъде изтрита от Администратора незабавно без предопреждение или известяване.

Моят Имот не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на публикуването или премахването на обяви или заявки от своя сайт.


ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО на Агенции или Фирми към сайта Моят Имот e БЕЗПЛАТНО!

Присъединяването на агенция или фирма от бранша на недвижимо имущество се извършва без предварителна регистрация, Моят Имот не изисква от агенцията или фирмата от бранша на недвижимо имущество предоставяне на лични данни. Освен попълването на задължителните полета във формата за присъединяване към сайта Моят Имот, които са: лого, тип дружество, име, описание, населено място, адрес, електронен адрес и телефонен номер с изключение на полето уебсайт.

Всяка Агенция или Фирма от бранша на недвижимо имущество има възможност да се присъедини към сайта Моят Имот само веднъж според условията, посочени по-долу:

 • 1. Всяка агенция или фирма от бранша на недвижимо имущество, присъединил се в сайта Моят Имот, СЕ СЪГЛАСЯВА съдържанието да бъде публикувано в www.moyatimot.com

 • 2. Няма срок за валидност на агенцията или фирмата от бранша на недвижимо имущество и ще се показва в сайта докато агенцията или фирмата от бранша на недвижимо имущество не пожелае да бъде премахнат от сайта Моят Имот, като се свържат с администратора чрез контакт формата на сайта Моят Имот.

 • 3. След успешно изпращане на данните на агенцията или фирмата от бранша на недвижимо имущество страницата ще се презареди и ще бъдат уведомени с изкачащо съобщение, че одобрението им ще отнеме до 24 часа.

 • 4. Агенцията или фирмата от бранша на недвижимо имущество е длъжна да следи за нейното одобрение от администратора и ще получи уведомление на електронния адрес, който е посочил при попълване на данните.

 • 5. Корекции се извършват само срещу заплащане. Заплащането се изчислява спрямо от вида и количеството на желаната от агенцията или фирмата от бранша на недвижимо имущество корекция.

 • 5.1 На агенцията или фирмата от бранша на недвижимо имущество може да му бъде отказано извършването на корекция по желаната от него информация.

 • 5.2 За да се извърши корекция на информацията, агенцията или фирмата от бранша на недвижимо имущество трябва да информира администратора на сайта чрез контакт формата, като посочи: име, електронен адрес, телефонен номер, населено място и адрес, след това желаната корекция.

 • 7. Администраторът на сайта одобрява подадените заявки за присъединяване по собствена преценка и без предизвестие има право да изтрие подадена заявка за присъединяване, ако установи, че то не отговаря на законовите разпоредби на Република България или на условията на сайта Моят Имот.

 • 7.1. Дублирани заявки за присъединяване ще се изтриват без предизвестие.

 • 8. Забранява се прикачването на файлове (документи, снимки, скици, нотариални актове и др.) съдържащи лични данни. При констатиране на подобно нарушение обявата ще бъде изтрита от Администратора незабавно без предопреждение или известяване.

Моят Имот не носи отговорност при публикуване на невярна информация от потребители на сайта.

Моят Имот не носи отговорност спрямо агенциите или фирмите от бранша на недвижимо имущество и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на присъединяването им или премахването им или заявки от своя сайт.

Моят Имот не записва, не съхранява, не обработва и не отдава на трети лица лична информация на потребителите си.