Пояснения
Строителство
  • Не е посочено
Вид имот
Урегулиран парцел УПИ
Площ
4 540.00 кв.м.
Локация
гр. Стара Загора, Железник
Посетена
41
Описание
Поземленият имот се намира в гр. Стара Загора, местност Комлука, с площ 4540кв.м., трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване-ниско застрояване до 10м.
Оцени имота и собственика
Подобни имоти